Maak een afspraak

Welkom

Kinderpsycholoog in Gent
Welkom

Linde Holvoet is een kinderpsycholoog voor kinderen en jongeren (t.e.m. 20 jaar) met mentale moeilijkheden. De praktijk is gelegen in Gent, vlak aan de Brugsepoort en Mariakerke.

Met expertise in:

aandachtsproblemen (ADHD), laag zelfbeeld, autismespectrumstoornis, stress, angstproblemen (o.a. faalangst, schoolangst, sociale angst), gepest worden, agressie, identiteitsontwikkeling, conflicten met ouders of leeftijdsgenoten, middelenmisbruik, emotieregulatie en emotionele ontwikkeling, zelfverwondend gedrag (automutilatie), zelfmoordgedachten, zelfmoordpoging, relatievorming en seksualiteit, rouw, depressieve klachten, stemmingswisselingen, zingeving, gedragsproblemen, hoogbegaafdheid, perfectionisme, aanleren van copingvaardigheden, identiteitsontwikkeling, dwang (OCS)
HomeOverPraktische infoContact Maak een afspraak